Pedagogisk konsept

LekEspira er vår tilnærming til pedagogisk arbeid og bygger på vårt barnesyn med fokus på skaperglede, identitet og bevegelse. LekEspira inneholder syv kunnskapsområder som setter sitt preg på alt fra lek og aktiviteter til bygg og innredning. I LekEspira vektlegges gode relasjoner preget av trygghet og omsorg. Læring gjennom lek settes i system i arbeidet med våre kunnskapsområder. Gjennom meningsfylte opplevelser lærer barna de ulike kunnskapsområdene å kjenne og får det beste grunnlaget for livslang læring.

LekEspiras 7 kunnskapsområder

Språklabben

Tumleplassen

Skattekista

Samfunnspira

Miljøspira

Filosofus

Tallbingen

LekEspira fagkort

Espira har i samarbeid med Inped utviklet et pedagogisk verktøy, LekEspira fagkort. Fagkortene bidrar til bevisstgjøring og refleksjon rundt arbeidet med de ulike kunnskapsområdene og egen praksis. En tavle med fagkort er tilgjengelig på hver avdeling/base i alle våre barnehager. Under hvert av de syv kunnskapsområdene ligger det 20 kort med inspirasjon til spennende og kreative aktiviteter med barna. Fagkortene er integrert i Spireportalen, vårt skreddersydde IT-verktøy som skal bidra til god informasjonsflyt mellom barnehage og hjem.

 

Personvern og cookies