Årsplan

Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Årsplanen for barnehageåret 2016/17 – kommer når barnehagen åpner i sept. 2017

Personvern