Filosofus

De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like.

Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål.Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt. Vi ønsker at barna skal utvikle forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro.

Personvern og cookies